Ngày 27/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã CK: HTI, sàn HOSE).

IDICO - IDI chia cổ tức 20% bằng tiền mặt | Kinh tế (baoxaydung.com.vn)

Xem tiếp...

Sáng nay 03.07.2019, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019 và Đại hội Đại biểu Công đoàn khóa 6 nhiệm kỳ 2019-2024 với 72 đại biểu đại diện cho 215 người lao động được bình chọn từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 9 đại biểu đương nhiên theo quy định.

Xem tiếp...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức sáng ngày 26/04/2019, tại Nhà hàng Tân cảng số: A100 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội có 81 cổ đông sở hữu và đại diện sỡ hữu nắm giữ 16.345.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Xem tiếp...