Ngày 26/4/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã CK: HTI, sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo phương thức trực tuyến.

Điều hành Đại hội có: Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty IDICO-IDI; Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty IDICO-IDI và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết:

        Năm 2023, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần ổn định để doanh nghiệp tập trung cho sản xuất kinh doanh tuy nhiên tình hình kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau dịch bệnh, còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như lãi suất ngân hàng tăng cao, dịch bệnh, chiến tranh...đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cùng với đó cơ chế nhà nước thay đổi thường xuyên khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận việc làm mới để mở rộng ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất như thu phí tự động ETC đã làm lực lượng lao động truyền thống dôi dư, cùng với đó đơn vị đang tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp nên lực lượng lao động dôi dư phải cắt giảm để giảm thiểu tối đa các chi phí và phù hợp hơn với mô hình hoạt động mới của doanh nghiệp hiện nay..

 DHDCD2023 1

Đoàn chủ tịch điều hành chương trình Đại hội

        Trước những khó khăn thách thức đó HĐQT; BGĐ Công ty đã đề ra những chiến lược, những biện pháp nhằm ổn định hoạt động SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty IDICO cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tập thể CB-CNV Công ty đã từng bước đưa đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn ổn định và phát triển doanh nghiệp. Năm 2022 đơn vị cũng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

        Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2022 đạt 424.303 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 69.263 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55.282 triệu đồng, chia cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 18%.

DHDCD2023 2

Ông Lê Quốc Đạt – Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại Hội

           Dự kiến năm 2023 : Tổng doanh thu: 426.750 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 70.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 56.000 triệu đồng. Chia cổ tức bằng tiền dự kiến 14-16%

Ban lãnh đạo đơn vị tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhiều tiềm năng nhằm đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến đóng góp xây dựng của các quý cổ động; thảo luận, giải trình của đoàn chủ tọa, và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Các Tờ trình và Văn kiện theo Quy định của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với tỷ lệ tán thành cao.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Phương án lựa chọn đơn vị độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty.

       Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp./.