Sáng nay 22.03.2023 Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ VII ( 2023-2028).

       Tham dự Đại hội có Đ/c Phan Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Việt Nam; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO. Đ/c Lê Quốc Đạt – Bí thư Đảng bộ bộ phận; Giám đốc Công ty IDICO-IDI; Đ/c Lê Công Chung – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO cùng 75 đại biểu đại diện cho 177 người lao động được bình chọn từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 5 đại biểu đương nhiên.
       Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2023, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa VI để sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ, trình độ chuyên môn, có uy tín và bản lĩnh để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

DHCD2023 1      

       Đại hội cũng đã bầu ra được Ban chấp hành công đoàn; Chủ tịch; Phó chủ tịch Công đoàn IDICO-IDI khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 Đồng chí:
       1. Đ/c Nguyễn Thị Lụa – giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn
       2. Đ/c Lê Thành Chiến – giữ chức vụ Phó chủ tịch Công đoàn
       3. Đ/c Lễ Hữu Tạo – giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành
       4. Đ/c Nguyễn Trường Vũ – giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành
       5. Đ/c Lê Quốc Thạnh – giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành

DHCD2023 2
Ban chấp hành Công đoàn IDICO-IDI nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

        Đại hội cũng đã bầu ra được 15 Đ/c tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và 2 Đ/c dự khuyết.
       Để ghi nhận những công lao đóng góp của cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 cũng đã đề xuất khen thưởng với công đoàn cấp trên. Trong đó:

• Tập thể: Được khen tặng Cờ thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Ban chấp hành Công đoàn IDICO-IDI nhận cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

DHCD2023 3

Ban chấp hành Công đoàn IDICO-IDI nhận cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

• Cá nhân: Có Đ/c Lê Quốc Đạt – Được tặng bằng khen của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và 11 cá nhân được khen tặng của Công đoàn Tổng Công ty IDICO.

DHCD2023 4

Đ/c Phan Văn Chính trao hoa và bằng khen cho Đ/c Lê Quốc Đạt

DHCD2023 5

Đ/c Lê Công Chung – trao phần thưởng cho cá nhân tiên tiến điển hình trong lao động sản xuất và hoạt động phong trào công tác đoàn.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đ/c Phan Văn Chính đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động Công đoàn Công ty IDICO-IDI đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng Việt nam cùng với ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, Công đoàn IDICO-IDI đã phối hợp với chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động; các quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo. Đ/c cũng đã đánh giá rất cao những nỗ lực mà Công ty IDICO-IDI đã làm được trong thời gian qua đặc biệt những khó khăn thách thức trong thực hiện thu phí đường bộ với cách thức tổ chức, quản lý và biện pháp hiệu quả mà IDICO-IDI đã và đang thực hiện sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển doanh nghiệp bền vững trong những năm tiếp theo. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng người lao động làm việc tại IDICO-IDI sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất... Đồng chí cũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn IDICO-IDI khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 kế thừa và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và có giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra./.

DHCD2023 6

Đ/c Phan Văn Chính - Chủ Tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Đại hội Đại biểu Công đoàn IDICO-IDI Nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn IDICO-IDI nhiệm kỳ 2023-2027 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.