Sáng nay 03.07.2019, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019 và Đại hội Đại biểu Công đoàn khóa 6 nhiệm kỳ 2019-2024 với 72 đại biểu đại diện cho 215 người lao động được bình chọn từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 9 đại biểu đương nhiên theo quy định.

          Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá lại kết quả tổ chức thực hiện các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2018; Bàn biện pháp, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động của doanh nghiệp.

 DHNLD2019 1

Giám đốc  Nguyễn Hồng Ninh – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

         Đại diện Người lao động Ông Lê Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, tổ, đội, xí nghiệp; Báo cáo kết quả công tác phong trào tại đơn vị; Việc thực hiện nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2018, Báo cáo kinh phí công đoàn, Báo cáo Quỹ khen thưởng phúc lợi, tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động các đơn vị cùng những giải pháp của người lao động để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019;

 DHNLD2019 2

Ông Lê Quốc Đạt – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị và phát động phong trào thi đua 2019

          Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí các Đại biểu đã thống nhất cao báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cố gắng quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bàn bạc thống nhất các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Người lao động.

 DHNLD2019 3

Đoàn chủ tịch đối thoại và trao đổi trực tiếp Người lao động đồng thời giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động

           Hội nghị Người lao động năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; 

           Cùng ngày Công đoàn IDICO – IDI cũng đã tổ chức  thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Khóa VI nhiệm kỳ (2019-2024 với sự đồng ý nhất trí cao của Đại biểu tham dự Đại hội với các Báo cáo tại Đại hội. Đại hội cũng đã bầu ra được BCH Công đoàn IDICO-IDI khóa VI nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 5 Đồng chí:

 DHNLD2019 4

  1. Đ/c Lê Thành Chiến – Phó Trưởng Trạm thu phí
  2. Đ/c Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc Công ty
  3. Đ/c Nguyễn Thị Lụa – Phó Chánh văn phòng
  4. Đ/c Lễ Hữu Tạo – Phó Phòng KHKT
  5. Đ/c Nguyễn Trường Vũ – Phó Phòng Tài chính kế toán

DHNLD2019 5

          Đại hội cũng đã gửi hoa chúc mừng 2 Đ/c Trương Tấn Sĩ; Đ/c Phạm Duy Dương trong BCH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019 và không tham gia vào BCH nhiệm kỳ mới do bận công việc chuyên môn.

 DHNLD2019 6

Ông Phan Văn Chính - Chủ Tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị người lao động và Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ VI 2019-2024

Đại hội cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo từ phía Công đoàn Tổng Công ty IDICO. Những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các đơn vị bạn…Đ/c cũng đã đánh giá rất cao những nỗ lực mà IDICO-IDI đã làm được trong năm đặc biệt trong thời gian đơn vị gặp những khó khăn thách thức trong thực hiện thu phí đường bộ với cách thức tổ chức, quản lý và biện pháp hiệu quả mà IDICO-IDI đã và đang thực hiện sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển doanh nghiệp bền vững trong những năm tiếp theo. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng người lao động làm việc tại IDICO-IDI sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất và hoàn thành mọi mục tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã đề ra.

DHNLD2019 7

          Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Lê Quốc Đạt cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Phan Văn Chính, qua đó người lao động có sự so sánh nên hiểu hơn về chế độ chính sách của đơn vị mình, đồng thời sẽ bổ sung một số nội dung cần thiết vào chương trình hành động của công ty trong thời gian tới và sau đó  tuyên bố bế mạc đại hội.