Sau 06 ngày triển khai công việc, Công ty IDICO-IDI đã hoàn thành 04 đường dẫn và 04 mố hai cầu tạm Tân Kỳ Tân Quý. Với sự tập trung cao nhất trong công tác chỉ đạo và công tác thi công tại hiện trường, đúng 19:32 phút ngày 02/9/2016 2016, công tác lắp đặt hệ thống khung sắt cầu tạm nhánh cầu bên trái đã hoàn thành và vào lúc 21:55 phút ngày 03/9/2016 hệ thống khung sắt cầu tạm nhánh cầu bên phải cũng đã hoàn thành, vượt tiến độ 3 ngày.

Xem tiếp...

Ngày 04/6/2016 Công ty IDICO-IDI đã hoàn thành đưa vào sử dụng Cầu Rạch Rộp II và Cầu Mương Lớn II thuộc Dự án Đường D3 kết nối vào Sài Gòn - Hiệp Phước sau hơn 05 tháng thi công theo Hợp đồng số: 0403/2016/HĐXD/NVĐ-LD ngày 19/2/2016 được ký kết giữa Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông với liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật Đông Dương - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO có giá trị Hợp đồng 181 tỷ đồng;

Xem tiếp...