Ngày 19/8/2015 Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 4889/UBND-QLDA về bổ sung hạng mục Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An thuộc dự án BOT Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương – An Lạc thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh; Để triển khai nội dung Văn bản trên, Công ty IDICO-IDI đã hoàn chỉnh Hồ sơ Dự án khả thi đang trình cấp thẩm quyền xem xét thẩm định phê duyệt để triển khai khi nhận được mặt bằng thi công.

Xem tiếp...