Ngày 25/4/2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (mã CK: HTI, sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo phương thức trực tuyến.

Điều hành Đại hội có: Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty IDICO-IDI; Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty IDICO-IDI và Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty.

DHDCD2024 1

Đoàn chủ tịch điều hành chương trình tại Đại hội ngày 25/04/2024.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: Năm 2023 là một năm có những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã đề ra những chiến lược, những biện pháp nhằm ổn định hoạt động SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty IDICO cùng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tập thể CB-CNV Công ty đã từng bước đưa đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn ổn định và phát triển doanh nghiệp. Năm 2023 đơn vị cũng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2023 đạt 443.653 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 70.950 triệu đồng, chia cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 16%.

         Dự kiến năm 2024: Tổng doanh thu: 456.916 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 75.000 triệu đồng, chia cổ tức bằng tiền dự kiến 14-16%

Ban lãnh đạo đơn vị tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhiều tiềm năng nhằm đảm bảo Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến đóng góp xây dựng của các quý cổ động; thảo luận, giải trình của đoàn chủ tịch và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Các Tờ trình và Văn kiện theo Quy định của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với tỷ lệ tán thành cao.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Phương án lựa chọn đơn vị độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Dũng và miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thọ, thành viên Ban kiểm soát đối ông Nguyễn Đăng Thanh và bà Nguyễn Thị Minh Phương thành viên Ban kiểm soát.

DHDCD2024 2

Hội đồng quản trị Công ty trao hoa cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Nguyễn Anh Dũng – Nguyên Ủy viên HĐQT; Ông Nguyễn Văn Thọ - Nguyên  Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội cũng đã Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

DHDCD2024 3

Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải trao hoa chúc mừng Ông Đỗ Chí Linh trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 cùng các thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị bầu bổ sung thêm:

1/ Ông Đỗ Chí Linh                                      – Thành viên HĐQT

             * Ban kiểm soát gồm:

          1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền                             

          2/ Ông Nguyễn Bình Minh                           

3/ Bà Lê Thùy Trang

Ban kiểm soát cũng đã có phiên họp đầu tiên và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp./.