Công ty IDICO- IDI góp vốn vào Long An IDICO theo hình thức hợp tác liên doanh đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An với tỷ lệ vốn góp 45%.


-   Tên tiếng Anh : IDICO Long  An  Investment  Construction  Joint  Stock  Company

-   Tên viết tắt      : IDICO - LINCO

-   Địa chỉ              : Đường Số 01 – KDC Trung tâm – P6 – Tp. Tân An - Tỉnh Long An

-   Điện thoại        : (84)72 3826497 -   Fax : (84).72 3829337

-   Vốn điều lệ      : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

 

Lĩnh vực kinh doanh chính:

  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung;
  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà và đô thị, đầu tư xây dựng kinh doanh các dự án phát triển công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp nước.
  • Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm biến thế điện.
  • Tư vấn thiết kế xây dựng.
  • Sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Các dự án đầu tư:

  • Khu dân cư Trung tâm phường 6 - TX Tân An - Tỉnh Long An
  • Nhà máy gạch Tuynel Đức Hoà - Tỉnh Long An
    Khu công nghiệp Đức Hoà I - Long An