Ngày 24/11/2020, Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2020.

        Tại hội nghị lần này, các đảng viên được nghe triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung quán triệt 14 chỉ tiêu cần phấn đấu, 02 nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Cấp ủy đảng cơ sở cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, cụ thể hóa các  nội dung nghị quyết bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng để Nghị quyết thật sự thấm nhuần, dễ hiểu, dễ nắm bắt và thực hiện có hiệu quả trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong quần chúng người lao động.

BCNghiQuyet20201124 1 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc – Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK Bộ xây dựng báo cáo tại Hội nghị ngày 24/11/2020

Hội nghị cũng được nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Xuân Ngọc (cũng là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố) thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, khẳng định Thành phố giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đồng thời, cán bộ, đảng viên được phổ biến về các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thành phố trong 5 năm tới, về 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Thành phố, về 3 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm phát triển Thành phố thời gian tới.

Bên cạnh đó đồng chí báo cáo viên đã thông tin thêm về tình hình thế giới, tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ.. trong thời gian vừa qua và một số nội dung sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2020.

BCNghiQuyet20201124 2 

Đ/c Lê Quốc Đạt – Bí thư Đảng bộ bộ phận phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Đạt – Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh: “việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X và nghe thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 giúp cho đảng viên, cán bộ, người lao động trong đơn vị nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra trong nghị quyết cũng như kết quả Đại hội. Trong trường hợp các đồng chí chưa nắm rõ hoặc có công việc cấp bách không tham dự được hôm nay đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ phổ biến lại trong các cuộc họp sinh hoạt Chi bộ.

 Qua buổi sinh hoạt này, giúp các đồng chí Đảng viên nâng cao được nhận thức, ý thức trách nhiệm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện công tác tại đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI trong sạch, vững mạnh”.