Ngày 17/07/2020 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dung Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 52 – NQ/TW ngày 27/09/2020 của Bộ chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

         Tham dự Hội nghị gồm toàn thể đảng viên Đảng bộ Bộ phận, BCH Công đoàn; Đoàn thanh niên và các quần chúng trong diện cảm tình đảng.

        Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK Bộ Xây – tham dự và là Báo cáo viên truyền đạt các nội dung Hội nghị.

 HocTapChuyenDe202007 1

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng triển khai các nội dung chuyên đề tại Hội nghị  

         Tại Hội nghị Đ/c báo cáo viên đã nhấn mạnh và làm rõ những quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện cuộc cách mạng CN lần thứ 4; phân tích, làm rõ yêu cầu trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 HocTapChuyenDe202007 2

Đảng viên trao đổi tại học tập tại Hội nghị

         Bên cạnh việc triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần này đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo cũng đã nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 và kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 HocTapChuyenDe202007 3

Các Đ/c Đảng viên trao đổi thảo luận tại học tập tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Lê Quốc Đạt đề nghị các Chi bộ đưa nội dung: “Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dung Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” vào sinh hoạt thường kỳ tại các Chi bộ, đây là một trong những chủ đề chính trong sinh hoạt Đảng năm 2020./.