Thực hiện văn bản số 12/ĐB-TCT ngày 12/7/2022 và Hướng dẫn số 529-HD/ĐUK ngày 12/8/2022 của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ xây dựng về hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

     Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng đảng của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ IDICO-IDI nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời Kiểm điểm các Đ/c cấp ủy tại các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu ra nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2022-2025;
Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI gồm 4 Chi bộ trực thuộc được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 15/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty IDICO.
     Được sự đồng ý chấp thuận của Đảng ủy Tổng Công ty IDICO về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ. Từ ngày 14/9/2022 đến 16/09/2022 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể như sau:
           1. Chi bộ IDICO-IDI 1 : 8h30’ ngày 14/9/2022
           2. Chi bộ IDICO-IDI 2: 8h30’ ngày 15/9/2022
           3. Chi bộ IDICO-IDI 3: 8h30’ ngày 16/9/2022
           4. Chi bộ IDICO-IDI 4: 13h00’ ngày 16/9/2022

      Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 1 được tiến hành vào ngày 14/09/2022 với sự tham dự của 14/16 đảng viên. Vắng: 02 Đảng viên (có lý do).

      Chi bộ IDICO-IDI 1 gồm 16 Đảng viên (Nam: 07 đ/c; Nữ: 09 đồng chí); - Đảng viên chính thức: 15 đồng chí; Đảng viên dự bị: 01 đồng chí

      Đến tham dự và chỉ đạo các Đại hội có Đồng chí Lê Quốc Đạt - Ủy viên BTV; Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

 GHCBD2022 1

Đồng chí Lê Quốc Đạt - Ủy viên BTV; Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị

GHCBD2022 2

 Đại Hội chúc mừng Đ/c trúng cử Bí thư – Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 2 nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 3 có 09 đảng viên; Chính thức 08 Đ/c. Dự bị 1 Đ/c.

Đại hội được tổ chức vào ngày 16/09/2022 với sự tham dự của 08/09 Đảng viên (Vắng: 01 đồng chí).

Đại hội đã bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 2 Đ/c:

1/ Đ/c Trương Tấn Sĩ - Giữ chức - Bí thư

2/ Đ/c Đoàn Văn Hùng – Phó Bí thư

GHCBD2022 2 1

Đ/c Bùi Văn Dân – Phó Bí thư Đảng bộ  – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Bí thư – Phó Bí thư  Chi bộ IDICO-IDI 3 nhiệm kỳ 2022-2025

               Đại hội đã tập trung thảo luận các nội dung báo cáo tại Đại hội và xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 mới gồm 3 Đ/c:

1.       Đ/c Trần Thị Hà giữ chức  Bí thư Chi bộ

2.       Đ/c Nguyễn Thị Lụa giữ chức Phó bí thư Chi bộ

3.       Đ/c Nguyễn Trường Vũ giữ chức Chi ủy viên

 GHCBD2022 3

Đ/c Lê Quốc Đạt – trao hoa chúc mừng các Đ/c cấp ủy; Bí thư; Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 1 nhiệm kỳ 2022-2025

·       Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 2; gồm 8 Đảng viên. Trong đó chính thức 8 Đ/c; dự bị 0 Đ/c.

Đại hội được tổ chức vào ngày 15/09/2022 với sự tham dự của 8/8 Đảng viên.

Đại hội bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ gồm 2 Đ/c

1.Đ/c Bùi Văn Dân giữ chức - Bí thư Chi bộ

2.Đ/c Lương Minh Bình giữ chức - Phó Bí thư Chi bộ

Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 4 (gồm phòng Giám sát Hậu Kiểm và Trạm Thu phí). Trong đó có 13 đảng viên; Chính thức 13 Đ/c. Dự bị 00 Đ/c.

Đại hội được tổ chức vào ngày 16/09/2022 với sự tham dự của 12/13 Đảng viên.

Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 Gồm 3 Đ/c

1. Đ/c Khương Quốc Bình giữ chức Bí thư

2. Đ/c Lê Thành Chiến giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

3. Đ/c Vũ Lương Hiệp giữ chức Chi ủy viên.

GHCBD2022 4

Đ/c Lê Quốc Đạt – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Cấp ủy; Bí thư – Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 4 nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội đã bầu ra được các Đ/c cấp ủy cho nhiệm kỳ mới để tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ phận vào năm 2025;

Trực tiếp tham dự chỉ đạo tại hội nghị Đ/c Lê Quốc Đạt - Ủy viên Ban thường vụ; Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã đánh giá cao kết quả mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời chỉ đạo định hướng hoạt động các mặt và đề nghị tập thể, cán bộ, đảng viên trong mỗi Chi bộ tiếp tục phát huy năng lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội các Chi bộ IDICO-IDI đã diễn ra và thành công tốt đẹp./.