Thực hiện Hướng dẫn số 89-HD/ĐU, ngày 04/08/2017 của Ban Thường Vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020;

         Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong công tác tổ chức xây dựng đảng của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ IDICO-IDI nhiệm kỳ 2017-2020; đồng thời Kiểm điểm các Đ/c cấp ủy tại các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu ra nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 2017-2020.

        Được sự đồng ý chấp thuận của Đảng ủy Tổng Công ty IDICO về Kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ. Từ ngày 8/9/2017 đến 15/9/2017 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự và chỉ đạo các Đại hội có Đồng chí Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.dai hoi chi bo 01

Đồng chí Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng bộ Tổng công ty IDICO;

Bí thư Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI gồm 4 Chi bộ trực thuộc được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 15/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty IDICO.

Mở đầu Đại hội là Chi bộ IDICO-IDI 1 (gồm các phòng Tài chính kế toán và Văn phòng tổng hợp) Tổng số lượng CB-CNV là 31 người; trong đó Đảng viên 13 Đ/c (Nam: 06 đ/c; Nữ: 07 đồng chí); ĐVTN và quần chúng là 18.

            Đại hội được tiến hành vào ngày 8/9/2017 với sự tham dự của 12/13 đảng viên. Vắng: 01 Đảng viên (có lý do).

                Đại hội đã tập trung thảo luận các nội dung báo cáo tại Đại hội và xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

            Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 Đ/c:

  1. Đ/c Trần Thị Hà – Giữ chức vụ - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  2. Đ/c Nguyễn Thị Lụa – Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
  3. Đ/c Nguyễn Trường Vũ – Chi ủy viêndai hoi chi bo 02

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – trao hoa chúc mừng các Đ/c cấp ủy; Bí thư; Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 1 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 2 (gồm phòng Kế hoạch Kỹ thuật và Tổ Kiểm tra của Công ty) gồm 8 Đảng viên. Trong đó chính thức 7 Đ/c;  dự bị 1 Đ/c.

Đại hội được tổ chức vào ngày 12/09/2017 với sự tham dự của 8/8 Đảng viên.

Đại hội bầu ra Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ gồm 2 Đ/c

  1. Đ/c Bùi Văn Dân – Giữ chức vụ - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  2. Đ/c Lương Minh Bình –  Phó Bí thư Chi bộdai hoi chi bo 03

 Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Bí thư – Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 2 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ IDICO-IDI  4  (gồm phòng Giám sát Hậu Kiểm và Trạm Thu phí) Chi bộ gồm 108 CB-CNV. Trong đó có 12 đảng viên; Chính thức 10 Đ/c. Dự bị 2 Đ/c. ĐVTN và quần chúng 96.

Đại hội được tổ chức vào ngày 13/09/2017 với sự tham dự của 12/12 Đảng viên.

Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 Gồm 3 Đ/c

  1. Đ/c Phạm Duy Dương – Giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
  2. Đ/c Khương Quốc Bình –  Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ
  3. Đ/c Nguyễn Tiền Phương – Chi ủy viên.dai hoi chi bo 04

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử  Cấp ủy; Bí thư – Phó Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 4 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 3 Gồm 2 bộ phận (Đội Dịch Vụ và Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI) có 61 CB-CNV. Trong đó có 8 đảng viên; tham dự 7 đảng viên, vắng 1 đồng chí (có lý do).

Đại hội được tổ chức vào ngày 15/09/2017 với sự tham dự của 7/8 Đảng viên.

Đại hội đã bầu ra:

1/ Đ/c Lê Quốc Đạt-Giữ chức vụ-Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 3 nhiệm kỳ 2017-2020

2/ Đ/c Trương Tấn Sĩ – Phó Bí thư Chi bộ.dai hoi chi bo 05

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Bí thư – Phó Bí thư  Chi bộ IDICO-IDI 3 nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu ra được các Đ/c cấp ủy cho nhiệm kỳ mới để tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ bộ phận vào năm 2020.

Trực tiếp tham dự chỉ đạo Tại hội nghị Đ/c Bí thư Đảng bộ bộ phận Nguyễn Hồng Ninh – Ủy viên Ban thường vụ; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã đánh giá cao kết quả mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ đạo định hướng hoạt động các mặt và đề nghị tập thể cán bộ đảng viên trong mỗi Chi bộ tiếp tục phát huy năng lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội các Chi bộ IDICO-IDI đã diễn ra và thành công tốt đẹp./.