Ngày 25/07/2017 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và học tập chuyên đề Quý III/2017. Tham dự Hội nghị có 38/40 Đảng viên của Đảng bộ; BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban chưa phải là đảng viên; và một số quần chúng ưu tú đã được tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đồng thời lồng ghép chương trình học tập các chuyên đề Quý III/2017.nghi quyet chuyen de quy 3 2017 01

Đ/c Bí thư Đảng bộ; Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh sinh hoạt các nội dung chuyên đề Quý III tại Hội nghị

Để quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đề nghị Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Hội nghị cũng đã lồng ghép các chuyên đề sinh hoạt Quý III/2017… Ngay sau Hội nghị Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI; các Chi bộ trực thuộc theo chức năng và nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn, đặc điểm tình hình của từng Chi bộ, từng đơn vị trực thuộc.

nghi quyet chuyen de quy 3 2017 02

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng triển khai các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII tại Hội nghịnghi quyet chuyen de quy 3 2017 03

Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết và các chuyên đề tại Hội nghị