Thực hiện thông báo số 19/TB-ĐU ngày 17/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII;

Ngày 2/3/2017 Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và một số nội dung liên quan. Tại Hội nghị các Đ/c cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ được đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giới thiệu những nội dung cơ bản, trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết số 04 – NQ/TW (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ.

dang bo idico idi hoc tap nghi quyet TW4 01

 

Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc – UVBTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo ĐUK Bộ Xây Dựng báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

Nghị quyết số 04 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người Cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

dang bo idico idi hoc tap nghi quyet TW4 02

Bí thư Đảng bộ; Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Ninh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã chỉ rõ:Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhất là 04 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt, trong đó có giải pháp, cơ chế làm ngay, có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá, thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện Nghị quyết; trong đó đóng vai trò quyết định vẫn là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn Tổng Công ty”.

Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và bản chất tốt đẹp của Đảng, với ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên, sự gương mẫu của từng đồng chí cán bộ, đảng viên Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO-IDI sẽ thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Cũng tại Hội nghị Đ/c Bí thư Đảng bộ Nguyễn Hồng Ninh cũng đã trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 3 Đ/c đảng viên: Phạm Thị Thùy Dương; Ngô Thanh Sơn và Đỗ Thế Thanh. Đ/c mong muốn tất cả đảng viên của đảng bộ tiếp tục phát huy sức chiến đấu của cán bộ đảng viên để Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” trong những năm tiếp theo.