Chi bộ 7 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được thành lập hơn 10 năm qua, trải qua thời gian phấn đấu và trưởng thành từ 04 đảng viên đến nay đã có 41 đảng viên (Trong đó có: 39 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị). Từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền

             Nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam; Cấp ủy Chi bộ luôn có những định hướng đúng đắn và chỉ đạo kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định.

              Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa những kết quả đã đạt được, ngày 28/2/2016 Đảng ủy Tổng Công ty IDICO đã tổ chức Lễ công bố thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty IDICO. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Phạm Minh Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt BCH Đảng ủy Tổng công ty công bố và trao Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 15/02/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về việc thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty IDICO

thanh lap dang bo idi 01

thanh lap dang bo idi 02

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh nhận hoa và Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận

              Trong đó Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty IDICO gồm 04 Chi bộ trực thuộc:

1/ Chi bộ IDICO-IDI 1: 14 Đồng chí đảng viên

2/ Chi bộ IDICO-IDI 2: 07 Đồng chí đảng viên

3/ Chi bộ IDICO-IDI 3: 08 Đồng chí đảng viên

4/ Chi bộ IDICO-IDI 4: 12 Đồng chí đảng viên

              Chỉ định BCH Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI gồm các đồng chí:

1/ Đồng chí Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc Công ty – Bí thư

2/ Đ/c Bùi Văn Dân – Phó Giám đốc Công ty - Phó Bí thư

3/ Đ/c Lê Quốc Đạt – Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên

4/ Đ/c Phạm Duy Dương – Trưởng Trạm thu phí - Ủy viên

5/ Đ/c Trần Thị Hà – Chánh Văn phòng Công ty - Ủy viên

              Nhiệm kỳ của Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI được tính theo nhiệm kỳ 2015-2020.

thanh lap dang bo idi 03

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, các đ/c Bí thư, Phó BT Chi bộ ra mắt tại buổi Lễ

              Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ Đ/c Phạm Minh Hiệp đã nhấn mạnh việc thành lập Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty là một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của Chi bộ IDICO-IDI cả về nhiệm vụ chính trị và kinh tế. Đ/c mong rằng  trong thời gian tới, Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI phải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, đoàn kết phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đ/c cũng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể đảng viên; CBCNV Công ty IDICO-IDI trong những năm qua đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ phải thực sự đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới cho xứng tầm trên cơ sở lực lượng CBCNV hiện có đồng thời Đ/c cũng đề nghị Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI sớm ban hành Quy chế làm việc, chương trình làm việc nhiệm kỳ 2015 – 2020,  phân công nhiệm vụ cho các đảng ủy viên; lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2017- 2020; đảm bảo việc sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ theo quy định; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, công tác vận động quần chúng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…theo quy định Điều lệ Đảng.

              Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Hồng Ninh - Bí thư Đảng ủy bộ phận nhận nhiệm vụ và cam kết trước Đảng bộ: “Cùng với tập thể đảng viên Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI  và CBCNV Công ty sẽ một lòng đoàn kết,  nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy cấp trên giao; đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành vào kết quả SXKD chung của Tổng Công ty IDICO”