Sáng 15.7.2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020

        Đến dự và chỉ đạo Hội Nghị có Ông Trần Công Hội – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO và 81 đại biểu đại diện 211 người lao động trong đơn vị cũng đã về dự đông đủ.

       Đại diện Người lao động Ông Lê Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp Phòng, Tổ, Đội, Xí nghiệp năm 2019; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và việc sử dụng các quỹ đối với người lao động.

Đại diện cho người sử dụng lao động Đ/c Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - cũng đã trình bày báo cáo công tác tổ chức thực hiện SXKD năm 2019, Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

 

 DHDBNGLAD2020 1

Chủ tịch Công đoàn Ông Lê Quốc Đạt trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

 DHDBNGLAD2020 2

Giám đốc  Nguyễn Hồng Ninh điều hành chương trình thảo luận tại Hội nghị

        Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí, các Đại biểu đã thảo luận thống nhất việc đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại trong năm qua, các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, trong đó chú trọng tới việc nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động của người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của Cổ đông và người lao động trong Công ty. 

 DHDBNGLAD2020 3

Đại diện Người Lao động Ông Lê Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết thỏa ước lao động tập thể với Đại diện Người sử dụng lao động Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh tại Hội Nghị

        Hội nghị nhất trí cao về kế hoạch phát động thi đua đến từng phòng ban, đơn vị, bộ phận, cá nhân và xác định trong năm 2020, người lao động trong đơn vị quyết tâm đoàn kết, nhất trí, biến Nghị quyết Hội nghị thành hiện thực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tìm biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

 DHDBNGLAD2020 4

Ông Trần Công Hội – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị Ông Trần Công Hội đánh giá cao kết quả mà IDICO-IDI đã đạt được qua các báo cáo mà Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội đặc biệt là công tác chăm lo chế độ chính sách cho Người lao động được đánh giá rất cao…Ông cũng mong muốn Công đoàn IDICO-IDI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị để ngày càng có nhiều lao động giỏi tay nghề, ổn định sản xuất và phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tại Hội nghị và Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2020.

          Hội nghị Đại biểu Người lao động IDICO-IDI năm 2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp./.