Sáng nay 22.06.2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 với 71 đại biểu đại diện cho 220 người lao động được bình chọn từ các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 9 đại biểu đương nhiên.

Phát huy những kết quả đã đạt được Hội nghị Đại biểu người lao động lần này tập trung thảo luận, đánh giá lại kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017; Bàn biện pháp, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hoạt động của doanh nghiệp. Hội nghị cũng đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể đã được Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Hội nghị với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đặc biệt tại Hội nghị lao động năm nay các đại biểu đã tập trung xem xét, bàn bạc và giải quyết các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định Nhà nước và Công ty. Tiếp tục xem xét tiền lương, chế độ phụ cấp cho phù hợp với người lao động ở các phòng ban, đơn vị theo tính chất công việc và mức độ hoàn thành công việc được giao. Đồng thời chú trọng việc đánh giá xếp loại, phân loại cho nhân viên hàng tháng đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan, để người lao động hưởng được mức lương tương xứng với trình độ chuyên môn, tay nghề, sự sáng tạo, công sức công hiến, nhằm khuyến khích tinh thần làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.  

27

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

          Đại diện Người lao động Ông Lê Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, tổ, đội, xí nghiệp; Báo cáo kết quả công tác phong trào, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2017, tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị người lao động các đơn vị; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể cùng những giải pháp của người lao động để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;

26

 Ông Lê Quốc Đạt –Chú tịch Công đoàn Công ty trình bày các Báo cáo tại Hội nghị và phát động phong trào thi đua 2018

          Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí các Đại biểu đã tích cực thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiểu quả lao động SXKD của Công ty. Các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Người lao động. Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận từ các đơn vị trực thuộc tại Hội nghị.

25

Đại biểu đại diện XÍ nghiệp xây lắp tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

24

Đại biểu đại diện bộ phận Dịch vụ tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

223

Đoàn chủ tịch đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo Công ty với cán bộ, Người lao động đồng thời giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động

          Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp từ phía Công đoàn Tổng Công ty IDICO. Những chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại các đơn vị bạn.. Phát biểu tại Hội nghị Đ/c Lê Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO cũng đã đánh giá rất cao những việc làm mà IDICO-IDI đã làm được trong nhiều năm qua với cách thức tổ chức, quản lý và biện pháp mà IDICO-IDI đã và đang thực hiện sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển doanh nghiệp bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng người lao động làm việc tại IDICO-IDI sẽ luôn nỗ lực và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên đã đề ra.

22

Ông Lê Công Chung –PCT Công đoàn Tổng Công ty IDICO phát biểu tại Hội nghị

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo của BCH Công đoàn; chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua năm 2018; Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động; Hội nghị cũng đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng điều kiện của Công ty./.