Thực hiện chương trình kế hoạch công tác Đảng năm 2018; Ngày 25/7/2018, Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO - IDI tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2018.

1

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận IDICO – IDI phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên BTV; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty IDICO; Bí thư Đảng bộ bộ phận IDICO - IDI và 50 đảng viên, quần chúng ưu tú của đơn vị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK giới thiệu, quán triệt: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

3

Các Đảng viên tham dự Hội nghị chăm chú lắng nghe

4

Đảng viên tham gia học tập, tìm hiểu, nghiên cứu Nghị quyết tại Hội nghị ngày 25.7.2018

5

Toàn cảnh Hội nghị

Song song với việc triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo cũng đã giới thiệu những nội dung trọng tâm về dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Luật An ninh mạng, thông tin một số thông tin về tình hình an ninh chính trị trên thế giới và trong nước thời gian gần đây cho Đảng viên Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Ninh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đ/c Trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Xuân Ngọc;

Để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần này, Đ/c cũng triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Đảng bộ bộ phận đồng thời yêu cầu các Chi bộ lập chương trình hành động cụ thể, đề ra các giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác tuyên truyền đến quần chúng, người lao động để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII./.