Chiều ngày 12/01/2018 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng cho hơn 40 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ.

Trong thời gian học tập, cán bộ, đảng viên được các đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "công tác dân số trong tình hình mới".nghi quyet 01

Các Đ/c Đảng viên Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI tham gia học tập Nghị quyết.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với các nội dung được quán triệt trong Hội nghị này là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; về quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương năng động, hiệu lực hiệu quả; nắm bắt tâm tư tình cảm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. “Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc”.

nghi quyet 02

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc báo cáo các nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Cũng trong thời gian học tập các nghị quyết, đồng chí báo cáo viên cũng dành thời gian giới thiệu khái quát giá trị lịch sử của chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 đã góp phần to lớn vào việc giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước năm 1975, đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong đợt sinh hoạt chuyên đề quý 1 năm 2018. 

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư Đảng bộ Nguyễn Hồng Ninh đề nghị cán bộ, đảng viên sau Hội nghị tập trung viết bài thu hoạch đảm bảo quy định chung của Trung ương.