Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để thực hiện ý kiến chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thầm quyền (Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh – Sở Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh),  ngày 23/04 Nhà đầu tư - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) đã hoàn thành đưa vào hoạt động thử nghiệm Hệ thống thu phí không dừng giai đoạn I tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc với 4 làn thu tư động tại trạm thu chính, mỗi hướng lưu thông 2 làn và 13 làn thu tự động tại các trạm thu phí phụ; 

Để kết nối Hệ thống thu phí không dừng Trạm thu phí An Sương - An Lạc vào hệ thống thu phí Quốc gia, ngày 19/06/2018, IDICO-IDI cùng với Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) đã tiến hành ký kết Hợp đồng dịch vụ (kết nối Hệ thống Back-end), theo đó VETC sẽ cung cấp dịch vụ kết nối hệ thống Back-end để phục vụ việc thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc, dự kiến hệ thống sẽ chính thức được vận hành vào tháng 07/2018.

         IDICO-IDI sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn II trong Quý IV năm 2018 Hệ thống thu phí tự động không dừng trên các làn thu phí một dừng còn lại.

123

Buổi lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp bởi đại diện 2 công ty.