Ngày 16.9.2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016 nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động, tạo điều kiện để Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người lao động.

Đến dự và chỉ đạo Hội Nghị có Ông Lê Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO.

HNLD 1

Lãnh đạo Công ty chụp hình lưu niệm cùng khách mời tham dự Hội nghị

          Tại Hội nghị Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Đại diện cho người sử dụng lao động đã báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ 2016; tình hình thiết lập và sử dụng các quỹ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động…

HNLD 2

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

          Đại diện Người lao động Ông Lê Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, tổ, đội, xí nghiệp năm 2016; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể cùng những giải pháp của người lao động để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;

HNLD 3

Ông Lê Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua

          Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí các Đại biểu đã thảo luận đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiểu quả lao động SXKD của Công ty và trình bày một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Người lao động;

          Hội nghị nhất trí cao về kế hoạch phát động thi đua năm 2016 đến từng phòng ban, đơn vị, bộ phận và yêu cầu tập thể người lao động đoàn kết, nhất trí, quyết tâm biến Nghị quyết Hội nghị thành hiện thực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

HNLD 4

Ông Nguyễn Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị Ông Lê Công Chung đánh giá cao kết quả mà IDICO-IDI đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động…Ông cũng mong muốn Công đoàn IDICO-IDI sẽ luôn là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi để cùng với chuyên môn đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

HNLD 5

Ông Trương Tấn Sĩ – Giám đốc xí nghiệp trình bày ý kiến tham luận tại Hội nghị

HNLD 6

Ban thư ký thông qua Biên bản Nghị quyết Hội nghị

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; báo cáo của BCH Công đoàn; chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua năm 2016; Thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động./.