Sáng 29.09.2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017.

       Hội nghị là diễn đàn đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo Công ty với cán bộ, Người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động nhằm tăng cường mối quan hệ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động đồng thời phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động, tạo điều kiện để Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người lao động.

Đến dự Hội Nghị có Ông Lê Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO; Các Ông bà trong HĐQT; Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trưởng phó các phòng chức năng, Tổ; Đội; Xí nghiệp; Trạm thu phí và 72 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động Công ty.

         Tại Hội nghị Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh - Đại diện cho người sử dụng lao động đã báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ 2017; tình hình thiết lập và sử dụng các quỹ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động…

Hoi nghi NLD 2017

Giám đốc  Nguyễn Hồng Ninh – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị

        Đại diện Người lao động Ông Lê Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, Tổ, Đội, Xí nghiệp năm 2016; Báo cáo kết quả công tác phong trào, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2016, tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị người lao động các đơn vị; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể cùng những giải pháp của người lao động để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;

Hoi nghi NLD 2017 1

Ông Lê Quốc Đạt – Trình bày các Báo cáo tại Hội nghị và phát động phong trào thi đua 2017

       Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí các Đại biểu đã thảo luận đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiểu quả lao động SXKD của Công ty và trình bày một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Người lao động;

          Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị tại Hội nghị.

Hoi nghi NLD 2017 2

Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng Ban nữ công  trình bày ý kiến tham luận tại Hội nghị 

Hoi nghi NLD 2017 3

          Phát biểu tại Hội Nghị Ông Lê Công Chung cũng đã đánh giá cao kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động Ông cũng đề nghị Công đoàn cần chủ động phối hợp thường xuyên với chuyên môn chủ động hơn trong việc phát động phong trào thi đua sáng tạo, lao động sản xuất giỏi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra đồng thời xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong lao động sản xuất để đạt kết quả cao nhất xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Hoi nghi NLD 2017 4

Ông Lê  Công Chung –PCT Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của BCH Công đoàn; chương trình phối hợp tổ chức phong trào thi đua năm 2017; Bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động; Hội nghị cũng đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng điều kiện của Công ty./. 

Hoi nghi NLD 2017 5

 Hoi nghi NLD 2017 6

Hội nghị Người lao động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp//.