Kể từ ngày 01/01/2015 trạm thu phí An Sương -An Lạc áp dụng mức thu phí mới

 

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết dịnhđiều chỉnh mức thu phí đường bộ tại trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc trên Quốc lộ 1A, Q.Bình Tân.

Theo đó, TP cho phép Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) điều chỉnh tăng mức thu phí từ 33% đến 100% so với mức thu phí trước đó. Mức thu phí mới được áp dụng từ ngày 01-01-2015 (bằng mức thu phí tối thiểu theo quy định tại thông tư số 159/2013 của Bộ Tài Chính) đến hết năm 2019 như sau: xem bảng giá thu phí