Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO xin thông báo kết quả trúng thầu các gói A2, B2, gói số 3 và số 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông và dãi phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc

 

- Gói thầu A2 "Thi công cọc khoan nhồi (gồm cả thí nghiệm), trụ cầu, mố cầu, bản quá độ + Thi công kết cấu tầng.

                 + Đơn vị trúng thầu: Liên doanh Công ty cổ phần Cầu 14 - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng công trình giao thông 1

- Gói thầu B2 "Thi công cọc khoan nhồi (gồm cả thí nghiệm), trụ cầu, mố cầu, bản quá độ + Thi công kết cấu thượng tầng.

                 + Đơn vị trúng thầu: Nhà thầu Liên doanh Công ty cổ phần Đạt Phương - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.

- Gói thầu số 3 "Tư vấn giám sát thi công nút giao thông QL1A với TL10.

                 + Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 625.

- Gói thầu số 4 "Tư vấn giám sát thi công nút giao thông QL1A với TL10B

                + Đơn vị trúng thầu: Liên doanh Công ty CP Tư vấn đầu tư IDICO và Trung tâm tư vấn thẩm tra công trình giao thông - Sở giao thông vận tải Đồng Nai.