Sáng nay 08.07.2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022

Đến dự và chỉ đạo Hội Nghị có Ông Lê Công Chung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO và 65 đại biểu đại diện 191 người lao động trong đơn vị cũng đã về dự đông đủ.

          Đại diện Người lao động Bà Nguyễn Thị Lụa - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp Phòng, Tổ, Đội, Xí nghiệp năm 2022; tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể và việc sử dụng các quỹ đối với người lao động.

Đại diện cho người sử dụng lao động Đ/c Giám đốc Lê Quốc Đạt - cũng đã trình bày báo cáo công tác tổ chức thực hiện SXKD năm 2021, Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động

Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

 HNDBNLD2022 1

Giám đốc  Lê Quốc Đạt – Chủ tịch Đoàn điều hành chương trình Hội nghị

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, nhất trí, các Đại biểu đã thảo luận thống nhất việc đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại trong năm qua, các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, trong đó chú trọng tới việc nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động của người lao động đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty.

          Hội nghị nhất trí cao về kế hoạch phát động thi đua đến từng phòng ban, đơn vị, bộ phận, cá nhân và xác định trong năm 2022, người lao động trong đơn vị quyết tâm đoàn kết, nhất trí, biến Nghị quyết Hội nghị thành hiện thực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tìm biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

 HNDBNLD2022_2.jpg

Ông Lê Công Chung– Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị Ông Lê Công Chung đánh giá cao kết quả mà IDICO-IDI đã đạt được qua các báo cáo mà Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Hội Nghị đặc biệt là công tác chăm lo chế độ chính sách cho Người lao động được Ông đánh giá rất cao trong năm 2021 khi tình hình dịch bệnh Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng cùng với sự đoàn kết của tập thể người lao động và sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời của HĐQT; BGĐ đã đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức. Đảm bảo được đời sống, việc làm cho người lao động…Ông cũng bày tỏ mong muốn Công đoàn IDICO-IDI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị để ngày càng có nhiều lao động giỏi tay nghề, ổn định sản xuất và phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sau hơn 4 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua các báo cáo tại Hội nghị và Ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2022.

 HNDBNLD2022 3

Phó Giám đốc Khương Quốc Bình phát biểu tại Hội nghị

 HNDBNLD2022 4

Ông Lê Hữu Tạo – Tổ trưởng Công đoàn Kế hoạch kỹ thuật phát biểu tham luận tại Hội nghị.

HNDBNLD2022 5

Bà Nguyễn Thị Là Tổ trưởng công đoàn Tổ thu phí số 3 phát biểu tham luận tại Hội nghị

HNDBNLD2022 6

Hội nghị Đại biểu Người lao động IDICO-IDI năm 2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp./.