Đây là mảng hoạt động mới của công ty, tuy mới được thành lập từ năm 2009 nhưng với phương châm đảm bảo việc làm, xây dựng lực lượng để thi công trình các công trình do Công ty đầu tư, các công trình liên doanh, liên kết và các công trình đấu thầu, trúng thầu nếu xét thấy có hiệu quả.

 

Trụ sở làm việc HĐND tỉnh Hậu Giang sau khi hoàn thành

do Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI thi công

 

Từ khi xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI mới được thành lập năm 2009, Công ty đã trúng thầu 03 công trình ở Hậu Giang với tổng giá trị hợp đồng là 38,9 tỷ đồng (trong đó Giá trị Công trình Trụ sở làm việc HĐND tỉnh Hậu giang là 11,2 tỷ đồng, Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Hậu giang là 7,4 tỷ đồng, Trường THPT Chiêm Thành Tấn tỉnh Hậu Giang là 20,3 tỷ đồng). Giá trị này còn khá khiêm tốn so với tiềm năng sẵn có của Công ty nhưng nó là cơ sở để phát triển lực lượng thi công sau này. Các công trình trên đã được triển khai thi công khẩn trương với cách bố trí nhân lực, vật tư khoa học và biện pháp thi công hợp lý nhất nên tiến độ đều vượt so với kế hoạch đề ra ban đầu. Công ty đã bàn giao Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Hậu giang (ngày 25/8/2010), Trụ sở làm việc HĐND (ngày 14/12/2010) và Trường THPT Chiêm Thành Tấn tỉnh Hậu Giang (ngày 6/4/2011) đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu mà không xảy ra sai sót nào.

  • gioithieu-1
  • gioithieu-2
  • gioithieu-3

Cuối năm 2011 đã tham gia đấu thầu và trúng thầu gói Trường THPT Tây Đô, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang giai đoạn 1 với giá trị hợp đồng là 5,6 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 12/2011. Đang tiếp tục tham gia đấu thầu công trình này giai đoạn 2 với giá trị gói thầu gần 20 tỷ đồng. Trong thời gian tới Công ty tiếp tục lựa chọn để đấu thầu các công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nếu xét thấy hiệu quả.

Ngoài ra trong Quí 3, Quí 4, Công ty IDICO-IDI đã tự thực hiện thi công hạng mục dải phân cách giữa làn xe 2 bánh và xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 1A theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A với với giá trị 13,8 tỷ đồng, đây là hạng mục thuộc dự án đầu tư bổ sung 2 nút giao thông và dải phân cách trên tuyến Quốc lô 1A đoạn An Sương – An Lạc. Hạng mục này được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 01/2012. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tai nạn giao thông đã giảm so với cùng kỳ.

Trong năm 2012 dự kiến nền kinh tế đất nước tiếp tục khó khăn với lãi suất vay ngân hàng cao. Đây cũng là thách thức không nhỏ nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV cùng với các giải pháp tích cực của Lãnh đạo Công ty, hứa hẹn các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiến xa hơn nữa trong thời gian tới và Công ty cố gắng đấu phấn sản lượng xây lắp năm 2012 đạt khoảng 100 tỷ đồng.