Công trình                   : Trường Trung học phổ thông Chiêm Thành Tấn.


Địa điểm                      : Phường 7 - Thị xã Vị Thanh - Tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư                  : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trường học tỉnh Hậu Giang
Đơn vị thi công          : Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Giá trị công trình       : 19,9 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện  : Khởi công : 25/2/2010. Hoàn thành 6/4/2011

Quy mô công trình :
- Khối hiệu bộ: 1.456,77 m2 (tầng trệt và 2 tầng lầu).
- Khối bộ môn: 677,64 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).
- Khối lớp học A: 705,14 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).
- Khối lớp học B: 822,08 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).
- Khối thí nghiệm: 428 m2 .
- Nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh: 140 m2 .
- Cổng - Hàng rào – Nhà bảo vệ :( chu vi rào: 241,7md, nhà bảo vệ: 9 m2)
- Sân - Đường - Cây xanh: 3.602,7 m2
- Cấp điện ngọai vi.
- Cấp – thóat nước ngọai vi.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy – Chống sét.
- San lấp mặt bằng.

Dưới đây là một số hình ảnh trường Chiêm Thành Tấn sau khi hoàn thành:

  • THPT-1
  • THPT-2
  • THPT-3