Ngày 04/6/2016 Công ty IDICO-IDI đã hoàn thành đưa vào sử dụng Cầu Rạch Rộp II và Cầu Mương Lớn II thuộc Dự án Đường D3 kết nối vào Sài Gòn - Hiệp Phước sau hơn 05 tháng thi công theo Hợp đồng số: 0403/2016/HĐXD/NVĐ-LD ngày 19/2/2016 được ký kết giữa Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông với liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật Đông Dương - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO có giá trị Hợp đồng 181 tỷ đồng;

Việc hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng vượt tiến độ, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, kỹ, mỹ thuật và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công của đơn vị thi công đã được Chủ công trình đánh giá cao.

1. CẦU RẠCH RỘP II

a. Cấp kỹ thuật

Tốc độ thiết kế : 60 km/h.

b. Quy mô :

* Sơ đồ nhịp:

Gồm 5 nhịp giản đơn, sơ đồ bố trí 5x24,54m (sử dụng Dầm I 24,54m) . Tổng chiều dài cầu 123,90m (tính từ mép sau tường mố).

* Đường dẫn hai đầu cầu:

- Đường dẫn hai đầu cầu đoạn có sàn giảm tải sau mỗi mố dài 40m.

- Đường dẫn hai đầu cầu đoạn không có sàn giảm tải và có chiều cao đắp trung bình khoảng từ 1,5m trên lớp bùn yếu dày khoảng 35m. Đây là đoạn đắp cao trên nền đất yếu, có chiều dài bên mố M1 là 52,78m và bên mố M2 là 38,92m

    * Mặt cắt ngang cầu và đường dẫn:

-   Phần xe chạy                      : 4 làn xe x 3,50m = 14,00m

-   Dải an toàn 2 bên                : 2 bên x 0,50m     =   1,00m

-   Lề bộ hành, lan can 2 bên    : 2 bên x 2,00m     =   4,00m

Tổng cộng:                                                    19,00m

c. Tải trọng thiết kế

-   Phần cầu:

+  Tải trọng xe ô tô    : HL-93;

+  Tải trọng bộ hành  : 3x10-3 MPa;

+  Tải trọng động đất : Cấp VII theo thang MSK-64.

+  Va tàu                   : theo cấp sông.

-   Phần đường hai đầu cầu: Tải trọng trục xe 120 kN.

d. Tĩnh không thông thuyền

-   Tĩnh cao thông thuyền        : ≥3.0 m tính từ mực nước H5% theo mực nước tần suất tích lũy giờ.

-   Tĩnh ngang thông thuyền : ≥13.0m.

2. CẦU MƯƠNG LỚN II

a. Cấp kỹ thuật

Tốc độ thiết kế : 60 km/h.

b. Quy mô :

  * Sơ đồ nhịp:

Gồm 5 nhịp giản đơn, sơ đồ bố trí 5x24,54m (sử dụng Dầm I 24,54m) . Tổng chiều dài cầu 123,90m (tính từ mép sau tường mố).

* Đường dẫn hai đầu cầu:

- Đường dẫn hai đầu cầu đoạn có sàn giảm tải sau mỗi mố dài 40m.

- Đường dẫn hai đầu cầu đoạn không có sàn giảm tải và có chiều cao đắp trung bình khoảng từ 1,8m trên lớp bùn yếu dày khoảng 35m. Đây là đoạn đắp cao trên nền đất yếu, có chiều dài mỗi bên là 32,50m.

* Mặt cắt ngang cầu và đường dẫn:

-   Phần xe chạy                      : 4 làn xe x 3,50m = 14,00m

-   Dải an toàn 2 bên                : 2 bên x 0,50m     =   1,00m

-   Lề bộ hành, lan can 2 bên    : 2 bên x 2,00m     =   4,00m

Tổng cộng:                                                    19,00m

c. Tải trọng thiết kế

-   Phần cầu:

+  Tải trọng xe ô tô    : HL-93;

+  Tải trọng bộ hành  : 3x10-3 MPa;

+  Tải trọng động đất : Cấp VII theo thang MSK-64.

+  Va tàu                   : theo cấp sông.

-   Phần đường hai đầu cầu: Tải trọng trục xe 120 kN.

d. Tĩnh không thông thuyền

-   Tĩnh cao thông thuyền        : ≥3.0 m tính từ mực nước H5% theo mực nước tần suất tích lũy giờ.

-   Tĩnh ngang thông thuyền : ≥13.0m.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CẦU RẠCH RỘP 2 VÀ CẦU MƯƠNG LỚN 2 HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

RRML 1

RRML 3

Hình ảnh cầu sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG TẠI CÔNG TRÌNH CẦU RẠCH RỘP 2 VÀ CẦU MƯƠNG LỚN 2

 3

Giám đốc Nguyễn Hồng Ninh và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thúy

đến thăm và làm việc tại Công trường

I. CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI SÔNG CẦU RẠCH RỘP II

1. CÔNG TÁC ĐÓNG SÀN ĐẠO, HẠ ỐNG VÁCH DẪN HƯỚNG.

4

2. CÔNG TÁC KHOAN CỌC DƯỚI SÔNG


5

3. CÔNG TÁC HẠ LỒNG THÉP

6

 4. CÔNG TÁC THỔI RỬA HỐ KHOAN (VÉT LẮNG)

7

5. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI

8

II. CÔNG TÁC THI CÔNG TRỤ DƯỚI SÔNG VÀ TRÊN BỜ CẦU RẠCH RỘP II

1. TÁC ĐÓNG VÂY CỪ LARSEN, HỆ GIẰNG CHỐNG KHUNG VÂY,

13

2. CÔNG TÁC ĐÀO, XÓI HÚT BÙN.

10

11

3. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG BỊT ĐÁY, VỆ SINH HỐ MÓNG, ĐẬP ĐẦU CỌC.

12

13

4. CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỐT THÉP VÁN KHUÔN BỆ

14

5. CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG BỆ TRỤ

15

6. THI CÔNG THÂN TRỤ

16

17

7. THI CÔNG XÀ MŨ TRỤ

18

19

8. THI CÔNG MỐ

20

 21

III. SẢN XUẤT DẦM I CẦU RẠCH RỘP II + CẦU MƯƠNG LỚN II

22 IV. CẨU LẮP DẦM CẦU RẠCH RỘP II

23

24

25

V. SẢN XUẤT CỌC VÀ ÉP CỌC LY TÂM CẦU RẠCH RỘP II + CẦU MƯƠNG LỚN II

1. SẢN XUẤT CỌC LY TÂM D400

26

2. CÔNG TÁC ÉP CỌC LY TÂM

27

28

V. THI CÔNG CẦU CÔNG VỤ

29