Công trình                   : Trường Trung học phổ thông Tây Đô.


Địa điểm                      : Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ , tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư                  : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trường học tỉnh Hậu Giang
Đơn vị thi công          : Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Giá trị công trình       : 23,516 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện  : Khởi công : 22/10/2012. Hoàn thành 31/12/2013

Quy mô công trình :

- Khối hiệu bộ: 1.382,352 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).

- Khối lớp học A: 652,860 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).
- Khối lớp học B: 652,860 m2 (tầng trệt và 1 tầng lầu).
- 03 thí nghiệm: 224,2m2.

- 05 phòng công vụ cho giáo viên: 65,52 m2.

- Nhà xe giáo viên, nhà xe học sinh: 450,00 m2.

- Nhà vệ sinh: 58,93 m2.
- Cổng - Hàng rào – Nhà bảo vệ :( chu vi rào: 379,60 m, nhà bảo vệ: 15,54 m2)
- Sân - Đường - Cây xanh: 6.384,40 m2
- Cấp điện ngọai vi.
- Cấp – thóat nước ngọai vi.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy – Chống sét.
- San lấp mặt bằng.

Dưới đây là một số hình ảnh trường trung học phổ thông Tây Đô sau khi hoàn thành:

  • THPT-tay-do-1
  • THPT-tay-do-2
  • THPT-tay-do-3
  • THPT-tay-do-4
  • THPT-tay-do-5