Công trình                   : Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang


Địa điểm                      : Đường D3 - Khu trung tâm hành chánh UBND tỉnh Hậu Giang
Chủ đầu tư                  : Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Đơn vị thi công          : Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
Giá trị công trình       : 12,2 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện : Khởi công : 28/9/2009. Dự kiến hoàn thành 14/12/2010

Quy mô công trình:
- Xây dựng công trình chính : 703 m2 (tầng trệt và 2 tầng lầu).
- Nhà xe 4 bánh : 84 m2
- Nhà xe 2 bánh: 40 m2
- Nhà xe khách: 60 m2
- Bảo vệ: 16 m2
- Đất cây xanh hồ nước: 1612 m2
- Sân đường nội bộ: 2101 m2
- Cổng tường rào

 

Một số hình ảnh lễ khởi công Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang:

  • hdnd-haugiang-1
  • hdnd-haugiang-2
  • hdnd-haugiang-3
  • hdnd-haugiang-4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Công trình : Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

 Địa điểm : Đường D3 - Khu trung tâm hành chánh UBND tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư : Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

Đơn vị thi công : Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Giá trị Công trình : 12,2 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện : Khởi công : 28/9/2009. Dự kiến hoàn thành 14/12/2010

Quy mô công trình :

- Xây dựng công trình chính : 703 m2 (tầng trệt và 2 tầng lầu).

-  Nhà xe 4 bánh : 84 m2

-  Nhà xe 2 bánh: 40 m2

-  Nhà xe khách: 60 m2

-  Bảo vệ: 16 m2

-  Đất cây xanh hồ nước: 1612 m2

-  Sân đường nội bộ: 2101 m2

-  Cổng tường rào