Đây là hoạt động mang lại nguồn thu ổn định cho công ty.Trong năm 2009, doanh thu về công tác thu phí tại trạm thu phí An Sương – An Lạc đạt 101%. Doanh thu hoạt động thu phí đạt 144.480.704.564 đồng, chiếm tỷ trọng 68,19% trong tổng doanh thu và thu nhập khác, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm trước.Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động thu phí đạt 24.001.382.534 đồng, chiếm tỷ trọng 71,32% trong tổng lợi nhuận trước thuế, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm trước.

 

 

Lễ cắt băng khánh thành trạm thu phí An Sương - An Lạc

 

Cồng nghệ thu phí :Công ty sử dụng áp dụng Công nghệ thu phí bán tự động vé giấy mã vạch, ứng dụng công nghệ tiên tiến như quản lý in vé và đọc vé bằng mã vạch, điều khiển tự động bằng PLC, chương trình quản lý với kiến trúc 3-tiers kết hợp với mô hình client/server, hệ thống giám sát bằng CCTV camera kèm theo chức năng overlay đã khắc phục được những hạn chế về ùn tắc giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực.Có thể nói hệ thống thu phí bán tự động vé giấy mã vạch là một hệ thống các giải pháp đã được nghiên cứu, xử lý từ A đến Z, xe chỉ phải dừng một lần tại vị trí soát vé để mua vé lượt hoặc xuất trình vé tháng. Sau khi vé được kiểm tra bằng thiết bị đầu đọc laze nếu hợp lệ thì đèn xanh bật và barrie tự động mở cho xe qua. Quy trình một dừng quản lý tại làn bằng máy tính kết nối với hệ thống tự động điều khiển đã mang lại những con số rất khả quan, nhân công giảm 50%, thất thu hầu như không xảy ra. Và điều quan trọng là giải pháp này hoàn toàn tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính về thu phí sử dụng đường bộ, việc in kèm mã vạch lên vé giấy được thực hiện ngay tại nhà in như khi in giấy bình thường. Trong khâu quản lý sử dụng, chỉ khi nào vé được khai báo trong cơ sở dữ liệu thì mới có giá trị sử dụng nên chống được việc làm vé giả và không sợ bị kẻ xấu lợi dụng vé bị thất lạc vé quay vòng…

 

Trạm thu phí An sương An Lạc