Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI), tiền thân là Công ty TNHH BOT An Sương – An Lạc, được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTTN ngày 08/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số vốn điều lệ ban đầu là 249.492.000.000 đồng.

 

Công ty IDICO-IDI là thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) thuộc Bộ Xây dựng.
Trước đây Công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông thu phí đường bộ thì nay đã chuyển sang cổ phần hoá, hoạt động đa ngành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu trong chiến lược phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp theo kế hoạch SXKD ngắn và dài hạn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, đây cũng là một bước chuyển mình cả về chất và lượng. Mặt dù điều này cũng gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, song Ban lãnh đạo Công ty đã đoàn kết, thống nhất để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình và năng lực thực tế của đơn vị, ngoài công tác thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Sương An Lạc là hoạt động mang lại nguồn thu ổn định, CBCNV luôn có nhiều nỗ lực, tích cực, sáng tạo trong công việc tìm kiếm thêm công ăn việc làm và mở rộng hoạt động của công ty trong các lĩnh vực và ngành nghề, nhất là việc tham gia quá trình xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của Việt Nam, trong đó đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, đô thị, công trình ngầm theo hình thức BOT, BT, kết hợp khai thác quỹ đất, đầu tư và kinh doanh bất động sản.
 
Mục tiêu chiến lược của IDICO-IDI là tập trung vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể là các dự án khả thi và đem lại hiệu quả cao như: Dự án BOT đầu tư bổ sung một số hạng mục giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc; Dự án BT đường song hành Hà Huy Giáp, Dự án liên doanh xây dựng Khu căn hộ cao tầng Packsimex tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Khu dân cư phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An; ... Bên cạnh đó Công ty luôn tăng cường công tác quản lý lĩnh vực thi công xây lắp có hiệu quả qua việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, vật tư khoa học và biện pháp thi công hợp lý, nên tiến độ các gói thầu xây lắp luôn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; Duy trì kiểm tra, kiểm soát công tác thu phí dự án BOT An Sương- An Lạc, tăng cường công tác tiếp thị tham gia đấu thầu, nhận thầu các công trình xét thấy có hiệu quả để xây dựng lực lượng và tạo thêm lợi nhuận và nguồn lực để phát triển sau này.
 
Thời gian qua, IDICO - IDI luôn nhận đuợc sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời sâu sát của các cổ đông lớn như Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 (CIENCO6) và các cổ đông của công ty trong quá trình triển khai các mặt hoạt động, đồng thời IDICO-IDI luôn nhận đuợc sự quan tâm chỉ đạo, động viên và hỗ trợ kịp thời của các cơ quan ban ngành, Trung uơng và địa phuơng.
Với những kết quả đạt được vừa qua, cùng với mục tiêu và các giải pháp tích cực, tính khả thi cao của Ban lãnh đạo và sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV Công ty trong quá trình triển khai thực hiện, hứa hẹn nhiều thành công của đơn vị trong thời gian tới.