Công ty IDICO IDI hoạt động trên những lĩnh vực sau:

 

-     Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị , khu công nghiệp, khu kinh tế ;

-     Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi ;

-     Sản xuất, lắp đặt, mua bán thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở) ;

-     Dịch vụ chuyển giao công nghệ ;

-     Kinh doanh dịch vụ bất động sản ;