- Ngày 06/08/1998, Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thị dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương An Lạc(văn bản số 908/CP-KTN) theo hình thức BOT trong nước.

 

- Ngày 25/04/2000, Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chấp thuận về nguyên tắc Hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao dự án cải tạo nâng cấp QL1A, đoạn An Sương-An Lạc.Tổng mức đầu tư 312 tỷ đồng.

- Ngày 04/07/2000, Hợp đồng BOT số 2122/HĐ/GTVT/KHĐT được ký giữa nhà đầu tư và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được Chính phủ giao là Bộ GTVT. Thời gian thu phí là 96 tháng.

- Ngày 08/09/2000, Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư quyết định cấp giấy phép đầu tư số 05/GP-ĐTTN cho chủ đầu tư và chuẩn y các đơn vị là chủ đầu tư thành lập “Công ty TNHH BOT An Sương An Lạc” để thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, vận hành, khai thác dự án BOT QL1A, đoạn An Sương An Lạc.

- Ngày 29/11/2001, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3042/QĐ-UBND thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH BOT An Sương An Lạc để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp QL1A, đoạn An Sương An Lạc thuộc địa bàn Quận 12, huyện Hóc môn và Quận Bình Tân.

 

- Ngày 14/11/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh dự án BOT nâng cấp QL1A đoạn An Sương An Lạc và giao Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

- Ngày 27/11/2003, Hợp đồng BOT số 3599/HĐ/GTVT/KHĐT được ký giữa nhà đầu tư và Bộ GTVT.

- Ngày 19/08/2004, thông xe kỹ thuật toàn tuyến đường QL1A,  đoạn An Sương An Lạc  theo đúng quy định đã cam kết với Bộ Giao thông.

- Ngày 06/10/2004, Bộ Tài chính ban hành quyết định 78/2004/QĐ-BTC về mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương An Lạc, QL1A.

- Ngày 25/12/2004, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ GTVT, UBND TP, UBND các Quận 12, Quận Bình Tân, huyện Hóc Môn- TP HCM và nhà đầu tư cắt băng khánh thành bàn giao đưa công trình vào khai thác.

- Ngày 02/01/2005, bắt đầu thu phí Trạm Thu phí An Sương An Lạc, QL1A theo Quyết định số 3636/QĐ-BGTVT ngày 29/11/2004 của Bộ GTVT.

- Ngày 20/07/2007, Bộ GTVT có văn bản số 4573/BGTVT-KHĐT chấp thuận cho Tổng công ty xay dựng công trình giao thông 8 chuyển nhượng 38% vốn điều lệ cho Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

- Ngày 17/09/2007, Hội đồng thành viên Công ty ban hành Quyết định số 389/QĐ-HĐTV3 Chuyển đổi Công ty TNHH BOT An Sương AN Lạc thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.

- Ngày 19/09/2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đánh dấu bước phát triển vững chắc cho sự chuyển đổi hình thức sở hữu theo mô hình công ty cổ phần.