Tên công ty: Công ty Tư vấn-Xây dựng-Địa ốc VĂN TRƯỜNG


Tên giao dịch           : VT.Co
Văn phòng đại điện: Him Lam Building, 234 Ngô Tất Tố, P.22, Q. Bình Thạch, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại                 : 08.35.146.293

Fax                             : 08.35.146.295

Website                    : www.vtco.com.vn

Email                         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.