Ngày 22/12/2010, Văn phòng Thủ tướng chính có công văn số 2336/Tg-KNT về việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Xây dựng đường song hành Hà Huy Giáp kết nối cầu Phú Long đến quốc lộ 1A (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp với BT (Xem chi tiết văn bản...)