Chiều qua 18/04/2018, Đảng bộ bộ phận IDICO – IDI đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II và Học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Xem tiếp...

          Thực hiện Kế hoạch số 550 –KH/ĐUK, ngày 27/92017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ xây dựng, ngày 01/11/2017 Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2017.

Xem tiếp...

Thực hiện Hướng dẫn số 89-HD/ĐU, ngày 04/08/2017 của Ban Thường Vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020;

Xem tiếp...

 

Ngày 9/8/2017 Chi bộ IDICO-IDI 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Ngọc Linh; trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho Đảng viên dự bị Đỗ Thế Thanh; đảng viên Ngô Thanh Sơn trở thành đảng viên chính thức.

Xem tiếp...

Ngày 25/07/2017 Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng và học tập chuyên đề Quý III/2017. Tham dự Hội nghị có 38/40 Đảng viên của Đảng bộ; BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các phòng ban chưa phải là đảng viên; và một số quần chúng ưu tú đã được tham gia học lớp nhận thức về Đảng.

Xem tiếp...