Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/ĐU ngày 15/02/2017 của Đảng bộ Tổng công ty IDICO, trên cơ sở Chi bộ 7 – Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO. Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI gồm 4 Chi bộ trực thuộc : IDICO-IDI 1, IDICO-IDI 2, IDICO-IDI 3, IDICO-IDI 4.

          Sau khi thành lập Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI, Trên cơ sở Nghị quyết 2015-2017 của Đại hội Chi bộ 7- Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015-2017) được tổ chức ngày 6/3/2015, Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI đã đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2020; Hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp mà trọng tâm là Nghị quyết Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2017-2020, Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận 2017-2020 đã đề ra.
         Được sự đồng ý chấp thuận của Đảng ủy Tổng Công ty IDICO; Về Kế hoạch, thời gian, văn kiện tổ chức Đại hội. Ngày 18/03/2020 Đảng bộ bộ phận IDICO- IDI triệu tập Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định và Điều lệ đảng.

DHD2020 1

Đại hội Đảng bộ IDICO-IDI lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội các Đ/c đã đi sâu vào thảo luận các nội dung bao gồm Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội. Đại hội cũng  bầu ra các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ; Đ/c Bí thư; Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 Đ/c gồm:

1/ Đ/c Lê Quốc Đạt – Giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ

2/ Đ/c Bùi Văn Dân – Giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ

3/ Đ/c Khương Quốc Bình - Ủy viên Ban chấp hành

4/ Đ/c Trần Thị Hà - Ủy viên Ban chấp hành

5/ Đ/c Trương Tấn Sĩ - Ủy viên Ban chấp hành

 DHD2020 2

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – Ủy viên BTV; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty trao hoa chúc mừng cho các Đ/c trúng cử BCH Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã dành những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân gửi đến Đ/c Bí thư Đảng bộ Nguyễn Hồng Ninh và Đ/c Phạm Duy Dương – UV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thôi không tiếp tục tham gia vào nhiệm kỳ mới.

 DHD2020 3

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đ/c Nguyễn Hồng Ninh -  Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty khẳng định tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I của Đảng bộ IDICO-IDI có ý nghĩa to lớn trong việc định hướng, khích lệ, động viên, cổ vũ toàn thể CBNV. Đồng thời Đ/c cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Đảng bộ cần phải thực hiện như sau:

1. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên;

2. Cần mạnh dạn trong công tác đấu tranh phê và tự phê bình trong toàn thể lực lượng đảng viên của Đảng bộ;

3. Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt đảng tại các chi bộ cho phù hợp với tình hình và đặc thù doanh nghiệp;

4. Chú trọng hơn trong công tác phát triển đảng viên mới, song song với phát triển về số lượng cần đặc biệt quan tâm tới chất lượng đảng viên mới;

5- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thường xuyên và định kỳ đảng viên trong sinh hoạt và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đ/c cũng bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn; chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ của Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

DHD2020 4

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Bí thư Đảng bộ bộ phận; Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội

Cũng trong tháng 3/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI gồm IDICO-IDI 1; IDICO-IDI 2; IDICO-IDI 3; IDICO-IDI 4 đồng loạt tổ chức Đại hội:

1/ Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 1 được tiến hành vào ngày 12/03/2020 với sự tham dự của 15/15 đảng viên.. Trong đó đảng viên chính thức 14 Đ/c Dự bị: 01 Đ/c. Đại hội đã tập trung thảo luận các nội dung báo cáo tại Đại hội và xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào cấp ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 Đ/c có tên sau:

1. Đ/c Trần Thị Hà – Giữ chức vụ - Bí thư Chi bộ.

2. Đ/c Nguyễn Thị Lụa – Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

3. Đ/c Nguyễn Trường Vũ – Chi ủy viên.

DHD2020 5

Đ/c Nguyễn Hồng Ninh – Bí thư Đảng bộ trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cấp ủy Chi bộIDICO-IDI 1nhiệm kỳ 2020-2022

2/ Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 2 (bộ phận Phòng Kế hoạch kỹ thuật) đã tổ chức vào ngày 13/3/2020 với tổng số đảng viên tham dự: 7/8 đồng chí (trong đó: 06 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị) Vắng: 01 có lý do

Đại hội Đã bầu ra được Đ/c Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm :

1. Đ/c Bùi Văn Dân – Giữ chức vụ - Bí thư Chi bộ.

2. Đ/c Lương Minh Bình – Phó Bí thư Chi bộ.

 

DHD2020 6

 

3/ Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 3 Gồm 2 bộ phận (Đội Dịch Vụ và Xí nghiệp xây dựng IDICO-IDI). Trong đó có 7 Đ/c đảng viên; Chính thức 06 Đ/c. Dự bị 01 Đ/c. Đại hội đã bầu ra được Đ/c Bí thư; Phó Bí thư trong nhiệm kỳ mới gồm:

1/ Đ/c Trương Tấn Sĩ -Giữ chức vụ-Bí thư Chi bộ

2/ Đ/c Bùi Văn Bông – Phó Bí thư Chi bộ.

DHD2020 7

Đ/c Bùi Văn Dân – Phó Bí thư Đảng bộ và Đ/c Lê Quốc Đạt – Đảng ủy viên ; Nguyên Bí thư Chi bộ IDICO-IDI 3 – trao hoa chúc mừng các Đ/c trúng cử Bí thư – Phó Bí thư  Chi bộ IDICO-IDI 3 nhiệm kỳ 2020-2022

4/ Đại hội Chi bộ IDICO-IDI 4 (Gồm bộ phận Trạm thu phí và Phòng Giám sát Hậu kiểm) được tổ chức vào ngày ngày 17/3/2020, với tổng số đảng viên tham dự: 14/15 đồng chí. Vắng: 01 đ/c có lý do.

Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 Gồm 3 Đ/c

 1. Đ/c Khương Quốc Bình – Giữ chức vụ Bí thư

 2. Đ/c Lê Thành Chiến – Giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ

 3. Đ/c Vũ Lương Hiệp – Chi ủy viên.

 DHD2020 8

Như vậy Đại hội Đảng bộ bộ phận IDICO-IDI lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc IDICO-IDI nhiệm kỳ 2020-2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Việc tố chức Đại hội đã tuân thủ theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cấp trên, trong đó việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; Các Đ/c tham dự Đại hội đã tích cực tham gia thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Đặc biệt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tiến hành đúng quy định của Đảng. Trong đó Cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa và phát triển, số lượng và cơ cấu hợp lý là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết của cấp trên.