Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDI xin thông báo kết quả trúng thấu các gói thầu A1 và B1 "Cung cấp, vận chuyển, nâng hạ, lắp đặt dầm Super T" thuộc dự án đầu tư bổ sung 2 nút giao thông và dãi phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc.