DỰ ÁN BOT AN LẠC-AN SƯƠNG

 

Thông tin chung

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc (Km1901-:-Km1915), địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước.

 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (được chuyển đổi từ Công ty TNHH BOT An Sương An Lạc) thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

- Cấp quyết định đầu tư: Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ Giao thông Vận tải được Thủ tướng Chính phủ giao phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, ký Hợp đồng BOT cho dự án.

Địa điểm xây dựng: Km1901 - Km1915 Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, quận 12 - Tp Hồ Chí Minh).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt : 831.639.000.000 đồng

- Tổng dự toán được duyệt : 828.088.225.308 đồng

- Thời gian khởi công - hoàn thành :

Theo Hợp đồng:

- Khởi công : tháng 4/2001;

- Hoàn thành : Quí I/2004;

Điều chỉnh (Thực hiện):

- Khởi công : tháng 4/2001;

- Hoàn thành : tháng 12/2004